انجمن دوستی ایران و اندونزی

 

 

انجمن دوستی ایران و اندونزی در جهت تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو ملت مسلمان ایران و اندونزی فعالیت می نماید. مهمترین دغدغه انجمن، تقویت پیوندهای فرهنگی، علمی و آموزشی برای توسعه ارتباطات دو کشور ایران و اندونزی است. شناسایی و معرفی خلاءهای فرهنگی و ارائه راهکارهای لازم در این زمینه با هدف تقویت و ارتقاء سطح ارتباطات در همه عرصه ها از جمله محورهای اصلی فعالیت های انجمن می باشد. در این راستا تعامل مستمر با شخصیت های فرهنگی ، علمی و آموزشی به ویژه در دانشگاه ها و حوزه های دینی در دستور کار انجمن قرار دارد. در حال حاضر ارتباطات انجمن با شخصیت ها، تشکل ها و جریان های فرهنگی اعم از مهاجرین اندونزیایی مقیم جمهوری اسلامی ایران و یا دوستان اندونزیایی که در کشور خودشان مشغول فعالیت هستند از سطح بسیار خوبی برخوردار است و تلاش شده است که انجمن دوستی به عنوان یک بستر مناسب برای تبادل و تعامل فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. انجمن دارای پنج کمیته فرهنگی – هنری، علمی – آموزشی، اقتصادی – بازرگانی، اجتماعی و ارتباط با سازمان ها و مجامع بین المللی است.

IndonesiaIran